چگونه حس لیاقت کنیم؟

اکثر افراد میدانند که چه خواسته ای از زندگی دارند، آنها ارتعاش عشق به خواسته خود به داشتن یک همسر مورد علاقه، به درآمدی عالی، به شغلی که به آنها آرامش ببخشد، به یک بدن سالم و شاداب را میدهند اما آیا از درون خودشان را لایق دریافت خواسته خویش می دانند؟!

از خودت بپرس،
🔹 چرا باید زیباتر باشم تا لایق همسر آرزوهایم شوم؟
🔹چرا باید سختی بکشم تا به درآمد بالا برسم؟
🔹چرا باید شانس بیاورم تا به شغل مورد علاقه ام برسم؟
🔹چرا باید با حسرت به زندگی دیگران نگاه کنم؟

مگر من لایق داشتن نعمتهای خداوند نیستم؟ مگر خداوند برای دادن نعمتهایش شرط میگذارد؟ چرا فکر میکنیم باید برای داشتن هر چیزی رنج کشید؟ ما باید یاد بگیریم که در این لحظه با تمام آنچه هستیم با هر جنسیت، هر نژاد، هر وضعیت مالی، هر شکل و شمایلی لایق بهترین چیزها هستیم ، دلیلی نمیخواد که خودمان را لایق دریافت خواسته هایمان بدانیم، همینکه انسان هستیم همینکه بنده خداوندیم و او ما را لایق و ارزشمند میداند کافیست.

چرا باید تغییر کنیم وقتی ارزش ما درونی است وقتی ارزشمان در تحصیلات ، زیبایی، ثروت و هر عامل بیرونی دیگری تعریف نشده است، میخواهیم بیاد بیاورید که شما روح های واحدی هستید که در جسم و ماده تعریف نمیشوید، شما باارزش آفریده شده اید باارزشتر از تمام موجودات جهان هستی، پس خودتان را دست کم نگیرید بزرگ بخواهید با قدرت درخواست کنید تا ارتعاش عشق و لیاقت کارش را انجام دهد تا خداوند از این احساس ارزشمندی به شما افتخار کند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟