چگونه عزت نفسمان را بیفزاییم؟

عزت نفس فاکتور جدانشدنی تمامی موفقیتهایی است که می خواهیم به آن دست یابیم، افرادی که از عزت نفس پایینی برخوردارند با وجود تلاش زیاد به نتایج خوبی دست پیدا نمیکنند زیرا خودشان را باور ندارند و این احساس را در قالب ارتعاشاتی منفی به خانواده، به محیط کار ، به جامعه، به روابطشان با همکاران، به ارتباط با خود و حتی نحوه ارتباط با خداوند و نوع درخواستشان از او منتقل می کنند.

چگونه متوجه میشویم که عزت نفس پایینی داریم؟

🔹 اگر نظر دیگران برایمان مهم است و دایما منتظر تایید آنها هستیم.
🔹 اگر قدرت نه گفتن و انجام ندادن کاری که مایل نیستیم را نداریم.
🔹 اگر از درخواست کمک کردن از دیگران می ترسیم.
🔹 اگر در یک جمع قدرت اظهارنظر و صحبت کردن را نداریم.
🔹 و از همه مهمتر اگر به جای توجه کردن به موفقیتها و نکات مثبت خود به سرزنش و تحقیر خویش می پردازیم.

یعنی ما از عزت نفس بسیار پایینی برخورداریم و این بارها تاثیرش را در زندگیمان به شکل های مختلف چون عدم توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران، از دست دادن فرصتهای شغلی، قبول نشدن در یک آزمون و . . . . میگذارد و البته که تغییر این وضعیت یک اراده پولادین میخواهد اما ارزشش را دارد، وقتی خودت را بابت کوچکترین موفقیت و نکته مثبت تحسین کنی، وقتی بارها به خودت بگویی که تو لایق بهترینها هستی و مانند یک انسان ارزشمند و موفق راه بروی، صحبت کنی، هدفگذاری کنی، مانند یک انسان قدرتمند و باارزش از پروردگارت درخواست کنی آرام آرام از عزت نفس بالایی برخوردار خواهی شد.


 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟