درک صحیح قانون جذب؛

برای درک هر مطلبی لازم است در فرکانس آن باشید و درک قانون جذب نیز از این امر مستثنی نیست.

اگر مدتی است با این قانون آشنا شده اید و زندگیتان در حال تغییر است و با امید و شوق بیشتری مطالب را دنبال میکنید شما در مدار و فرکانس شناخت این قانون قرار گرفته اید ، چه بسا افرادی که تا لحظه مرگ از نعمت آگاهی از آن برخوردار نخواهند شد و یا با وجود آشنایی با آن بی تفاوت از این گوهر گرانبها رد میشوند و در بدبختی های خود هر روز بیشتر فرو می روند،فراموش نکنید افراد چیزهایی را میشنوند که در فرکانسش باشند.

همه چیز در دایره انتخاب شماست و هیچ کسی قادر نیست به جای دیگری احساس، فکر و انتخاب کند، همانگونه که خداوند فرمود هرگز تغییری در مشیت من نخواهید دید.

در این میان چقدر به تاثیر این قانون در زندگیتان ایمان دارید و به چه میزان خودتان را یک انسان قانون می دانید؟ براستی یک قانون جذبی واقعی چه ویژگی هایی دارد که دیگران از آن بهره مند نیستند.

به قلم نسرین آگنج 🖌

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟