قبولی در کنکور

مریم 1 سال قبل

آیا قانون جذب در قبولی کنکور جواب می دهد؟

پاسخ :
قانون جذب قطعاً در هر زمینه ای در حوزه اختیار خودتان جواب می دهد و شما در هر شرایطی که هستید می توانید به بهترین شکل به هر خواسته ای برسید ، اما مشکل اینجاست که خیلی از ما فکر می کنیم برای موفقت شدن در هر کاری بیشتر باید کار فیزیکی کرد در صورتیکه این کاملاً اشتباه هست و شما بایستی ۹۹ قدم را ذهنی و تنها یک قدم را فیزیکی بردارید. درواقع شما باید در کنار تست زدن ، درس خواندن و امتحان دادن در کنکور “باور قبول شدن در کنکور” را در ذهنت ایجاد کنی تا نتایج حاصل شود.
درواقع چیزی که مانع از قبول شدن شما در کنکور شده مجموعه ای از باورهای اشتباه است که از به نتیجه رسیدن شما جلوگیری می کند و سد راهتان شده اند، بنابراین قبل از هر اقدامی ابتدا باید این باورهای مخرب را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام کنید.
حتی یکسری ترسهایی که در درونتان وجود دارد نیز بر روی قبول نشدن شما تاثیرگذار است به عبارتی شما با توجه کردن به نتایج ناراحت کننده گذشته ترس هایی چون ترس از قبول نشدن دوباره ، ترس از شکست و تحقیر دیگران را در خود پرورش دادید و آنها را تکرار کردید و بارها از همین جنس فرکانس را به کائنات ارسال نمودید و طبیعتاً از همان جنس فرکانس را دریافت کردید.
برای دریافت نتایج مورد نظر لازم است که نوع فرکانس فرستادن و نوع باورهایتان را تغییر دهید و در این خصوص پیشنهاد می شود در دوره قانون جذب شرکت نمایید و از مطالب ارزشمند کانال تلگرام نیز استفاده نمایید تا به مرور و با تکرار مطالب و آگاهی های سازنده مدارتان از شکست به موفقیت تغییر پیدا کند.