چگونه کسانی را که دوست ندارم از زندگیم خارج کنم؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: جذبچگونه کسانی را که دوست ندارم از زندگیم خارج کنم؟
jazb plusjazb plus عضو سایت 1 سال قبل

پاسخ : اگر شما بخواهید کسی که احساس خوبی نسبت به آن ندارید را از زندگیتان خارج کنید باید توجهتان را از روی آن فرد بردارید و بر روی چیزی هایی بگذارید که احساس خوب شما را تداوم می بخشند، هر چقدر به چیزی بیشتر توجه کنید کائنات از آن قبیل را بیشتر به شما می دهد، گله و شکایت کردن ، حرص خوردن ، غیبت کردن، فکر کردن به بدیهای طرف مقابل نوعی فرستادن ارتعاش منفی به کائنات است و طبق قانون دوباره آنرا به زندگیتان با شدت بیشتری جذب خواهید کرد، بنابراین اگر میخواهید چیزی را از زندگیتان خارج کنید در موردش صحبت نکنید ، روی آن متمرکز نشوید و فرکانس خواستن آنرا اینگونه نفرستید تا کائنات آنرا از زندگیتان بیرون کند، سیستم کائنات یک سیستم بده بستان است و هم جنس فرکانس خودمان را به ما پس میدهد.