۱- چرا گاهی قانون جذب جواب نمی دهد؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: جذب۱- چرا گاهی قانون جذب جواب نمی دهد؟
jazb plusjazb plus عضو سایت 1 سال قبل

پاسخ : قانون جذب همیشه براساس احساس ، باور و فرکانس شما جواب میدهد، گاهی ممکن است احساس خوبی نسبت به درخواستتان داشته باشید و طبق قانون اتفاقات خوبی را جذب می کنی و گاهی احساس بدی دارید و طبیعتاً اتفاقات بدی را نیز جذب می کنید، بنابراین قانون همواره در حال عمل است چیزی که باید تغییر کند احساس ، فرکانس و باور ماست، توجه ما برروی هر چیزی باشد همان را بیشتر جذب می کنیم به عنوان مثال در حال حاضر توجه اکثریت مردم روی گرانی و افزایش قیمت است و نتیجه آن گرانی و فقر بیشتر است.