۲- چگونه یک کارمند با درآمد پایین می تواند یک ذهن ثروتمند بسازد و به ثروت برسد؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات۲- چگونه یک کارمند با درآمد پایین می تواند یک ذهن ثروتمند بسازد و به ثروت برسد؟
jazb plusjazb plus عضو سایت 1 سال قبل

پاسخ 

شما بر اساس باورهایی که در زندگی در خودتان ایجاد می کنید نتایج زندگیتان را رقم می زنید،کائنات بدون ذره ای خطا تنها به باورهای شما پاسخ می دهد و نه دقیقاً چیزی که می خواهید، تا زمانیکه باورهای فقیرانه داشته باشید و آنها را تغییر ندهید همان نتایج قبلی را دریافت خواهید کرد، بنابراین برای رسیدن به ثروت اولین قدم تغییر باورهای فقیرانه به باورهای ثروت آفرین است، اگر بتوانید باورهای یک فرد ثروتمند را در خود ایجاد کنید قطعاً نتایج یک فرد ثروتمند را دریافت خواهید کرد که البته تغییر باور کار آسانی نیست و تعهد بالایی می طلبد اما امکان پذیر است و ارزشش را دارد.