۳- آیا شانس وجود دارد؟ من انسان بدشانسی هستم و همواره اتفاقات ناراحت کننده ای برایم رخ می دهد؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات۳- آیا شانس وجود دارد؟ من انسان بدشانسی هستم و همواره اتفاقات ناراحت کننده ای برایم رخ می دهد؟
jazb plusjazb plus عضو سایت 1 سال قبل

پاسخ 

شانس در واقع یک باور ذهنی است که هر فرد معتقد است اتفاقات زندگی شانسی و برپایه احتمالات هستند، شما اگر باور داشته باشید که شانس وجود دارد و یک انسان بد شانس هستید قطعاً کائنات به باورش پاسخ می دهد و بر اساس شانس اتفاقات منفی را جذب خواهد کرد و اگر باور داشته باشید یک انسان خوش شانس هستید اتفاقات خوبی را جذب خواهید کرد، اما مناسبترین باور این است که ایمان داشته باشیم همه چیز در ید اختیار ماست و ما هستیم که بواسطه توانایی ها و باورهایمان به هر آنچه بخواهیم می توانیم برسیم و هیچ چیز شانسی نبوده و جهان بر پایه احتمالات بنا نشده است.