صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات۳- آیا شانس وجود دارد؟ من انسان بدشانسی هستم و همواره اتفاقات ناراحت کننده ای برایم رخ می دهد؟
jazb plusjazb plus عضو سایت 11 ماه قبل

پاسخ 

شانس در واقع یک باور ذهنی است که هر فرد معتقد است اتفاقات زندگی شانسی و برپایه احتمالات هستند، شما اگر باور داشته باشید که شانس وجود دارد و یک انسان بد شانس هستید قطعاً کائنات به باورش پاسخ می دهد و بر اساس شانس اتفاقات منفی را جذب خواهد کرد و اگر باور داشته باشید یک انسان خوش شانس هستید اتفاقات خوبی را جذب خواهید کرد، اما مناسبترین باور این است که ایمان داشته باشیم همه چیز در ید اختیار ماست و ما هستیم که بواسطه توانایی ها و باورهایمان به هر آنچه بخواهیم می توانیم برسیم و هیچ چیز شانسی نبوده و جهان بر پایه احتمالات بنا نشده است.