عملکرد قانون جذب

شما تنها دستوردهنده هستید

شما تنها دستوردهنده هستید

اکثر افراد فراموش کرده اند که بر زندگی خویش تسلط کامل دارند، آنها فراموش کرده اند که به قدرتهایی مجهز هستند که هیچ موجود دیگری جز انسان از آنها برخوردار نیست، آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چرا خداوند در وجودمان احساسات را آفرید؟ چرا قدرت فکر کردن داریم؟ علت اینکه نعمت تمرکز کردن و اختیار انتخاب کردن داریم چیست؟

همه اینها تایید کننده این است که ما از قدرتهایی برخوردار شده ایم تا به هر آنچه می خواهیم بدون وابستگی به شرایط، افراد و موقعیتها دست یابیم.
🔹 قدرت اختیار
🔹قدرت تمرکز کردن
🔹قدرت تجسم کردن
🔹قدرت فکر کردن
🔹قدرت عشق ورزیدن

ما میتوانیم با تمرکز کردن بر خواسته هایمان آنها را جذب کنیم و به جهان دستور آماده کردن سفارشاتمان را بدهیم، ما میتوانیم با قدرت تجسم و تخیل خویش روند خلقت یک خواسته را به جریان بیندازیم.

چگونه وارد مسیر دریافت میشویم؟
هر توجهی که به خواسته خویش میکنیم و هر احساس زیبایی که در ما شکل میگیرد یک قدم به آن نزدیکتر میشویم،
🔹راهها به ما نشان داده میشود.
🔹افرادی وارد زندگیمان میشوند که ما را به هدفمان می رسانند.
🔹افکار و ایده هایی به ذهنمان خطور میکند که در مسیر رسیدن به هدفمان است.
🔹 اشخاصی را ملاقات میکنیم که به هدف ما دست یافته اند.

این یک واقعیت زیباست که اگر طبق قانون زیبای آفرینش حرکت کنید همه چیز آسانتر، سریعتر، لذت بخش تر و عالیتر پیش میرود.

دیدگاهتان را بنویسید