باورها

فاصله بین مدارها را طی کنید

فاصله بین مدارها را طی کنید

هر خواسته ای که ذهن شما شکل میگیرد به صورت یک ارتعاش در کل کیهان به جریان می افتد و در زمان مناسب در بعد مادی به واقعیت زندگیتان تبدیل میشود، اگر گاهی خواسته هایتان با تأخیر دریافت میشود بابت عدم طی کردن سیر تکاملی باورهای شماست، جهان هستی از مدارهای متحدالمرکز بینهایتی تشکیل شده است و حضور ما در هر مدار بر اساس باورهایمان صورت میگیرد، هر باور از ارتعاش متفاوتی شکل گرفته است و در هر مدار خواسته ها، افراد، شرایط، موقعیت و شغلهای متناسب با آن مدار وجود دارد.

وقتی چیزی برایتان یک آرزوست و آنرا طلب میکنید باید ابتدا این فاصله مدارها را طی کرده و به مدار آن خواسته برسید و سپس آنرا دریافت نمایید، به این نکته توجه کنید که

🔹تغییر باور = تغییر مدار

اگر الگویی ناراحت کننده مدام برایتان تکرار میشود، اگر با وجود تلاش های زیاد و توانایی های بالا به نتیجه مورد نظرتان دست نیافته اید لازم است مدارتان را تغییر دهید تا نتایج نیز تغییر کند و برای این منظور تنها راهی که وجود دارد تغییر باورهای خودتان است، بنابراین برای کم کردن فاصله فرکانسی میان خود و خواسته تان نیازی نیست چیزی تغییر کند تنها برروی باورهای خود کار کنید تا جهان به آسانترین شکل شما را به خواسته برساند

دیدگاهتان را بنویسید