عملکرد قانون جذب

مقاومت ذهنی چیست؟

مقاومت ذهنی چیست؟

ذهن ما برای خودش منطقه امن دارد، این منطقه امن برگرفته از تمام عادتها و شیوه فکری است که در تمام طول سالها ذخیره کردیم.

چرا مقاومت ذهنی نسبت به تغییر داریم؟…چون ذهن همیشه شرایط قابل پیش بینی رو دوست دارد یعنی عادتهایی که سالها در اون نهادینه شده اند، بنابراین وقتی اولین قدم رو برای شکستن این الگوها برمیداریم همه چیز ممکنه ترسناک بنظر برسه:

سریع ناامید میشیم، زود خسته میشیم و فکر میکنیم از پسش برنمیام، در ابتدا ذهن تمام تلاششو میکنه همون شرایط قبلی حفظ بشه.برای همین است که فرآیند تغییر به مرور و آهستگی شکل می گیرد، وقتی به این موضوع آگاه باشیم و بدانیم که مقاومتهای ذهنی بخشی از فرآیند تغییر کردن هستند ، می توانیم همچنان آگاهانه در مسیر رشد و تغییر پا برجا باقی بمانیم…

به قلم نسرین آگنج

دیدگاهتان را بنویسید