همه آنچه که انسان برای رسیدن به بزرگترین آرزوهایش نیاز دارد را در درون خویش دارد

هر انسانی توانایی رسیدن به هر خواسته ای هر چند بزرگ را دارد و ناممکن ها ریشه در ذهن منطقی انسان دارد

ثروتمند بودن، شاد بودن، سفر به زیباترین نقاط جهان، داشتن روابطی عاشقانه و رویایی طبیعی ترین حالت یک زندگیست

خواسته ای وجود ندارد که خارج از محدوده قدرت انسان باشد چرا که خداوند انسان را بی نقص و نامحدود آفریده است

درواقع ثروت، عشق، آرامش و قدرت رسیدن به هر آرزویی از قبل در درون ما گذاشته شده است اگر اکنون از آنها بی بهره هستیم بابت دور افتادن از اصل وجودی خودمان است

ما فراموش کرده ایم که به چه قدرتهایی مجهز هستیم و چه توانایی نامحدودی در خلق زندگی خویش داریم

هر باور منفی که طی این سالها در درونمان کاشته ایم نتیجه اش را بصورت فقر، شکست های عاطفی نشان داده است

برای رسیدن به آرزوهایمان بدنبال چه کسی، چه شرایطی و چه فرصتی می گردیم؟ شرایط در درون خود ماست در درون ذهن و افکار ما و افکار یک انسان تبدیل می شود به اجسام و خواسته هایش در دنیای بیرون

وقتی کافیست متعهدانه به درون خویش نزدیکتر شویم، به خدایی که ما را خالق ۱۰۰% زندگی خویش آفریده نزدیکتر شویم

با کمک نیروی برتر این جهان همان نیرویی که کل کهکشان ها را بدون ذره ای خطا مدیریت میکند شروع به تغییر باورهای اشتباه کنیم. باورهایی که در ما نیروهای منفی چون ترس، سختی، فقر و قربانی بودن را ایجاد کرده اند

بایستی با تمام وجود این حقیقت را دوباره به یاد بیاوریم که ما هستیم که قادریم هر شرایط و خواسته ای را خلق کنیم. دستیابی به هیچ خواسته ای ناممکن نیست اگر درمسیر درست و با افکار صحیح حرکت کنیم به هر آنچه که می خواهیم میرسیم

به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟