جذب موفقیت

چگونه انگیزه ام را بیفزایم؟

چگونه انگیزه ام را بیفزایم؟

 همه ما اهداف و آرزوهایی داریم که گاهی با شوق زیادی به سمتشان حرکت می کنیم اما در وسط مسیر کم انرژی و بی انگیزه میشویم و هدفمان را رها میکنیم.

 چگونه از این امر اجتناب کنیم، چطور میتوان قدرت را تا انتهای راه حفظ کرد و تا مرحله پیروزی پیش رفت؟

 مهمترین علت بی انگیزه شدن نداشتن دلیل کافی برای هدف و مرور نکردن دلایلی است که در ابتدای راه باعث قدمهای اولیه در ما شده است.

 میخواهم اکنون که این متن را می خوانی یک کاغذ و قلم برداری و حداقل بیست دلیل برای هدفت یادداشت کنی

 ▪️چرا میخواهی به آرزویت برسی؟

▪️چرا میخواهی ازدواج موفقی داشته باشی؟

▪️چرا میخواهی ثروتمند شوی؟

▪️چرا میخواهی شغل بهتری داشته باشی؟

▪️چرا میخواهی اندام زیبایی داشته باشی؟

 دقت کنید که دلایلتان را با جملات مثبت و کوتاه یادداشت کنیم.

 ▪️من میخواهم ازدواج عالی داشته باشم تا به احساس بهتری برسم.

▪️من میخواهم ازدواج کنم تا عشق بیشتری را با همسرم تجربه کنم.

▪️من میخواهم ازدواج کنم تا از نعمت فرزند برخوردار شوم.

▪️من میخواهم ازدواج کنم تا روابط رویایی ام را تجربه کنم.

▪️من میخواهم ازدواج کنم زیرا من شایسته داشتن همسری فوق العاده ام.

 و همین طور راجع به ثروت ، سلامتی و شغل عالی….

 هر اندازه دلایلتان واضح تر و بیشتر باشد ضمیر ناخودآگاه تان بیشتر شما را در جهت رسیدن به هدفتان یاری می رساند، باور کنید همه آنچه برای رسیدن به اهدافتان نیاز دارید در درون شماست، به اطرافتان نگاه نکنید لازم است با خودتان خلوت کنید و بیشتر با توانایی هایتان آشنا شوید.

 خداوند ما بی نظیر است او قدرتی به بندگانش عطا کرده که اگر باورش کنند می توانند به بزرگترین آرزو های به ظاهر محالشان دست یابد، میشود بهتر زندگی کرد، میتوان هر روز موفق تر بود، می شود هر روز سپاسگزارتر شد.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید