قانون جذب چیست و چه تاثیری بر زندگی ما دارد؟

قانون جذب چیست؟ قانون جذب یک قانون الهی است نه انسانیمثل قانون جاذبه و گرانش زمین مثل قانون کارما که هر لحظه در حال اجراست و قوانین الهی قابل تغییر نیستند چرا که خداوند بدون هیچ نقصی جهانش رو از روز اول مدیریت کرده و می کند.قانون جذب قانون عشق ادامه مطلب…

آیا شما قادر به شمارش آنچه در این عالم وجود دارد ،هستید؟

آیا می‌توانید بگویید جدا از این همه بزرگی و‌کثرت چه اعضای دیگری وجود دارد که حتی هنوز کشف نشده است؟ تنها خود زمین را در نظر بگیرید که چه وسعتی دارد ،حال این تنها ذره ای کوچک از پیدایش هستی است با کمی تامل به این همه قدرت به کثرت ادامه مطلب…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟