بر ترس هایتان غلبه کنید آنها مانع موفقیت شما در زندگی هستند

همه انسانها وقتی تصویر واضحی از آینده ندارند با احساس ترس مواجه می شوند. ما تصمیم می گیریم اما ترس از نتیجه مانع از عمل کردنمان میشود. ترس های درونی زمانیکه با احساسات شدید آمیخته شوند به وقوع می پیوندند.⦁ اگر شکست بخورم؟⦁ اگر آنگونه که می خواهم پیش نرود؟⦁ ادامه مطلب…

چرا سپاسگزاری باعث خلق اتفاقات خوب در زندگی می شود؟

سپاسگزار و قدردان بودن یکی از مشخصه های افراد موفق و پیروز است. سپاسگزار نعمت ها بودن به معنای واقعی یعنی در هر لحظه به داشته ها و نعمتهایی که از آن برخورداریم توجه کنیم. علت اینکه سپاسگزاری باعث خلق اتفاقات خوب و فزونی نعمتها میشود احساسی است که ما ادامه مطلب…

به چه میزان به تنها قدرت مطلق جهان ایمان داریم؟

زندگی تمامی ما مجموعه ای از لذت و رنج ها، شکستها و موفقیت ها و شادی و غم است. درمیان خواسته هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه آنها را خلق میکنیم دانستن اینکه به چه میزان ایمان داریم بسیار مهم است. ایمان به قدرتی برتر که نامش ” رَبِّ الْعَالَمِينَ ” ادامه مطلب…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟