• خودشناسی و خداشناسی,  دسته‌بندی نشده

  ✨با ایمان درخواست کن؛

  ✨با ایمان درخواست کن؛ ذات خواستن واقعی با ایمان درآمیخته است، آنگاه که در درگاه خداوند چیزی را درخواست میکنید به امید برآورده شدن و ایمان به دریافت طلب کنید. هر شک و تردید شما را از آنچه برایتان توسط حق تعالی آماده شده است محروم خواهد کرد. شک و تردید و عدم قطعیت در درگاه خداوند معنایی ندارد ، هر گاه بنده ای چیزی را بخواهد یا آن چیز را به او میدهد و یا آن چیز را به او نمیدهد. آنگاه که طلبی میکنید و آن را از خداوند میستانید بدانید که سعادت و خوشبختی شما در دادن است و آنگاه که چیزی را می طلبید و نمی…

 • اعتماد به نفس و عزت نفس,  دسته‌بندی نشده

  خودتان را قربانی شرایط ندانید

  خودتان را قربانی شرایط ندانید؛ یک باور مخرب در ذهن عموم افراد جای دارد و آن محکوم دانستن خود به شرایط کنونی زندگیست، اکثر افراد تصور میکنند هیچ تسلط و اختیاری در تغییر و بدست آوردن زندگی ای که دوست دارند ندارند، آنها باور کردند که زندگی همین است که اکنون تجربه می کنند و برای بهتر شدن آن باید عاملی خارجی باعث تغییر این شرایط شود و دقیقا وقتی ضمیرناخودآگاه شروع میکند به درخواست کردن چیزهایی که دوست دارد ضمیرخودآگاه با هزاران ” اگر” مسیر استفاده از قدرتهای درونی را سد میکند. روحتان با ثروتمند شدن هماهنگ است و ارتعاش درخواست شما در کل کیهان به چرخش در میآید…

 • باورها,  دسته‌بندی نشده

  نقش باور

  نقش باور در شکل گیری زندگی؛ اکثر افراد زمانیکه با ناخواسته ای روبرو میشوند این واقعیت را فراموش میکنند که تمام آنچه اکنون در حال تجربه آن هستند را خودشان ایجاد کرده اند و مدام از شرایط زندگی، از خداوند، از خانواده گله و شکایت می کنند اما حقیقت این است که ما هستیم که هر لحظه با ارتعاش فرستادن در حال خلقت چیزهای خوب یا بد هستیم. احساسات ما تعیین کننده نوع ارتعاشاتی هستند که به کائنات ساطع می کنیم و جنس اتفاقات زندگیمان را نیز از همین طریق “انتخاب” میکنیم. 🔹چه چیزی احساسات ما را تعیین میکند؟ « باورهای ما » زمانیکه باورهای مثبتی در مورد روابط داشته…