قانون جذب چیست و چه تاثیری بر زندگی ما دارد؟

قانون جذب چیست؟ قانون جذب یک قانون الهی است نه انسانیمثل قانون جاذبه و گرانش زمین مثل قانون کارما که هر لحظه در حال اجراست و قوانین الهی قابل تغییر نیستند چرا که خداوند بدون هیچ نقصی جهانش رو از روز اول مدیریت کرده و می کند.قانون جذب قانون عشق ادامه مطلب…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟