نمایش 2 نتیحه

 • پکیج

  پکیج های جذب پلاس ۱

  مهم نیست الان در چه شرایط احساسی نامناسب هستید و یا با چه مشکلات مالی نامناسبی روبرو شدید، مهم اینه که بدونی ما در جهانی زندگی میکنیم که “باورهای ما” تعیین کننده است و باید قدمهایی رو برداریم که شکل فکر و ضمیرناخودآگاه را در جهت صحیح هدایت کند

  وپیدا کنیم که تقویت رابطه قوی با پروردگار …

 • پکیج

  پکیج های جذب پلاس ۲

  مهم نیست الان در چه شرایط احساسی نامناسب هستی یا چقدر احساس تنهایی میکنی مهم اینه که بدومهم نیست الان در چه شرایط احساسی نامناسب هستی یا چقدر احساس تنهایی میکنی مهم اینه که بدونی ما در جهانی زندگی میکنیم که “باورهای ما” تعیین کننده است و در این پکیج به شما روش تغییر باور و هم مدار …