• جذب موفقیت

    جذب اتفاق ها

    ۱-شما اتفاقات خوب یا بد را براساس تفکراتتان تجربه می کنید. ۲-شما با فکر کردن به چیزی آن را به سمت خود جذب می کنید، حتی اگر آن را نخواهید. ۳-هر چه بیشتر بر روی مسئله ای تمرکز کنید، قویتر می گردد. ۴-بهتر است به احساسات خود اعتماد کنید تا آن که بیش از حد به تصمیماتتان فکر کنید. ۵-شما با تفکر مثبت خود می توانید باعث گردید اتفاقات خوب با سرعت بیشتری برایتان رقم خورد. ۶-برای ایجاد یک تغییر، باید به مسائل آن گونه که آرزو دارید باشند، بنگرید نه آن گونه که در واقع هستند. ۷-شما می توانید قدرت مغناطیسی جذب اتفاقات خوب خود را با اختصاص دادن…

  • جذب موفقیت

    چگونه انگیزه ام را بیفزایم؟

    چگونه انگیزه ام را بیفزایم؟  همه ما اهداف و آرزوهایی داریم که گاهی با شوق زیادی به سمتشان حرکت می کنیم اما در وسط مسیر کم انرژی و بی انگیزه میشویم و هدفمان را رها میکنیم.  چگونه از این امر اجتناب کنیم، چطور میتوان قدرت را تا انتهای راه حفظ کرد و تا مرحله پیروزی پیش رفت؟  مهمترین علت بی انگیزه شدن نداشتن دلیل کافی برای هدف و مرور نکردن دلایلی است که در ابتدای راه باعث قدمهای اولیه در ما شده است.  میخواهم اکنون که این متن را می خوانی یک کاغذ و قلم برداری و حداقل بیست دلیل برای هدفت یادداشت کنی…  ▪️چرا میخواهی به آرزویت برسی؟ ▪️چرا…

کپی رایت© 2020 - تمامی حقوق برای گروه جذب پلاس محفوظ می باشد