• باورها

              شانس چیست ؟

              شانس چیست ؟ شانس در واقع یک باور ذهنی است که منجر به اتفاقات مثبت در زندگی افراد میشود، به عبارتی وقتی ایمان دارید که هر جا می روید برایتان اتفاقات خوب می افتد، هر تغییری حتی به ظاهر بد در نهایت به نفع شما تمام می شود فرکانسی به کائنات ارسال می کنید که شما را به یک انسان خوش شانس  تبدیل می کند این باور که بعضی از افراد خوش شانس و بعضی دیگر بدشانس هستند با عدل خداوند در تضاد است، خداوندی که به تک تک بندگانش عشق می ورزد، خداوندی که هیچ تفاوتی بین بندگانش قائل نیست و قوانین حاکم بر…

  • جذب موفقیت

    فرمول موفقیت در ذهن توست

    فرمول موفقیت توجه کنید که جهان افراد ، شرایط و موقعیتهایی را با شما روبرو میکند که در مدار و فرکانس هماهنگ با مدار شما قرار دارند… روابط عاشقانه و عالی به سمت افرادی جذب می شود که در مدار عشق و رابطه مناسب قرار دارند. پول و ایده های ثروت آفرین به سمت و ذهن افرادی می رسد که در مدار ثروت و فراوانی قرار دارند و نه افرادی که ارتعاشات فقر و بدهکاری را به کائنات میفرستند. اگر شغل نامناسبی دارید و مایلید از آن رها شوید باید مدار خودتان را تغییر دهید تا از مدار شغل نامناسب به مدار شغل عالی حرکت کنید و شغل مورد علاقه…

کپی رایت© 2020 - تمامی حقوق برای گروه جذب پلاس محفوظ می باشد