کسانی به معنای واقعی از زندگی لذت می برند که به خواسته هایشان برسند، آنها کسانی هستند که باورهای سازنده ای در درون خویش ایجاد کرده اند، باور به اینکه “من خالق بی چون و چرای زندگی خویش هستم” و توانایی این را دارم که به تمام خواسته هایم برسم.

چه کسانی این باور را دارند؟
افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارند.

آنها پذیرفته اند که هر وقتی برای بالا بردن کیفیت زندگیشان در وجوه مختلف ” روابط، مالی، سلامتی، درآمدی و …” با تضادی برخورد می کنند در دل آن مشکل نعمتهای زیادی نهفته است، افرادی که خودشان به‌عنوان یک خلق کننده باور کرده اند با حل هر مشکل به رشد و کشف توانایی های بیشتری از خودشان میرسند، چه بسیار ثروتمندانی که در فقیرترین خانواده ها زندگی کردند، چه بسیار افرادی که بر شدیدترین بیماریها غلبه کردند و اکنون بیشتر از قبل لذت سلامتی خود را میچشند و چه بسیار افرادی که در اوج وابستگی در یک روابطشان تحقیر شدند و شکست را تجربه کردند اما همان شکست پلی شد برای نزدیک شدنشان به منبع عشق الهی و دوست داشتن خودشان.

میخواهیم این را باور کنید که اگر تنهایید، اگر روابط خوبی با دیگران ندارید، اگر درآمد کمی دارید و از شرایط مناسبی برخوردار نیستید همه چیز به زیباترین شکل تغییر خواهد کرد اگر بپذیرید که منشأ تمام این اتفاقات خود شما هستید و سپس جهان راه صحیح را به شما نشان خواهد داد.

به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟