آیا می‌توانید بگویید جدا از این همه بزرگی و‌کثرت چه اعضای دیگری وجود دارد که حتی هنوز کشف نشده است؟
تنها خود زمین را در نظر بگیرید که چه وسعتی دارد ،حال این تنها ذره ای کوچک از پیدایش هستی است
با کمی تامل به این همه قدرت به کثرت و فراوانی ایمان پیدا میکنیم
اگر چیزی را می‌بخشی در اصل این نثار را به عالم هستی داده ای و عالم هستی چون پهناور است قطعا این بخشش را در یک جایی چندین برابر به تو باز میگرداند
اگر نگرانی وجود نداشته باشد در اصل بر کثرت و فراوانی و اینکه هر چیزی در این عالم زایش دارد ، یقین داری پس جهان هستی از هر کثرتی برای تو متولد میگرداند و زندگی را برایت غرق فراوانی میکند
هر دانه ای چندین برابر بار میدهد ،انسان زایش دارد و نسل را ادامه میدهد ،ابرها بارور میشوند و جهان را غرق باران میکنند ،آسمان هر روز متولد میشود و زمین دوباره خود را متولد میکند زیرا جهان ادامه دارد ،هر چیزی کثرت دارد و قدرت متولد شدن
ثروت هم جوانه میزند و روز به روز وقتی در جریان باشد زایش دارد و‌فراوانتر از هر لحظه می‌شود
عشق هر لحظه متولد میشود و بر انرژی خود می افزاید
جسم ما هر لحظه در حال تولد سلولهای تندرستی است و این خلقت بی نظیر را باید ستایش کرد
خداوند هر لحظه جهان را متولد میگرداند و وقتی نگاه کنیم نه نگرانی معنایی دارد و نه ترس
ترس و نگرانی شما را بر روی فرکانس فقر و کمبودها تنظیم می‌کند در حالیکه دنیا پر است از فراوانی و تولدهای وافر و بی نظیر
الهی جهانت پر از زرق و برق و فراوانی است ،جهان پر از برکت و حضورت را سپاسگزارم‌‌‌ سپاسگزارم سپاسگزارم
بقلم شیوااحمدی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟