ابتدا بر ترس هایتان غلبه کنید؛

زمانیکه درخواست آرزویی در درونتان شروع به شکل گرفتن میکند نیروهای منفی گذشته در قالب های مختلف مانع از تکمیل روند خلقت آن آرزو و تجربه مرحله دریافت توسط شما میشود.

نیروهای منفی همان باورهای محدود کننده ای هستند که به شکلهایی چون،
🔹 ترس از شکست
🔹عدم حس لیاقت
🔹 ترس از اظهار نظر دیگران

خودش را نشان میدهد و همین افکار منفی کافیست تا مانع هم ارتعاش شدن شما با آنچه خواسته بودید بشود، تا زمانیکه نتوانید بر ترس هایتان غلبه کنید از سوی جهان پاسخی نیز دریافت نخواهید کرد، اما اگر ایمانتان را به توانایی های خویش، به خداوندی که قدرتمندترین نیروی عالم است بیفزایید و با وجود تاریکی مسیر باایمان حرکت کنید و مابقی راه را به خداوند بسپارید آنگاه این حس قوی درونی کارش را انجام میدهد، مسیرها، افراد و موقعیتهایی به شما نشان داده میشود که اگر به چگونگی برنامه ریزی این اتفاقات بیندیشید هرگز نخواهید توانست به پیچیدگی و چگونگی این روند خلقت بی نظیر پی ببرید، بنابراین ما باید هرروز متعهدانه به خودمان بگوییم که من حرکت میکنم و ایمان دارم همان کسی که این جهان شگفت انگیز را آفرید مرا هدایت میکند پس نمیترسم چون به محبت و قدرت پروردگارم ایمان دارم.

 

 

همه ما در زندگی حاشیه امنی داریم که تا کنون مانع از رسیدن ما به اهدافمان شده است چراکه بارها از خارج شدن از این حاشیه امن ترسیدیم، ما جرات تجربه محیطی دیگر را نداشتیم و جهان نیز پاداشی به افرادی

که قدرت و ایمان تجربه محیطی خارج از آنچه به آن عادت کرده اند را ندارند نخواهد داد.

اگر احساس خوبی در یک شغل، یک رابطه، یک موقعیت ندارید اما از خارج شدن از آن میترسید و به داشتن آن عادت کرده اید به معنی این است که بایستی خودتان را از این حاشیه امن رها کنید و با وجود اینکه مسیر را نمی دانید به سمت بزرگتر کردن این حاشیه امن حرکت کنید، این ما هستیم که باید به جهان هستی اجازه معرفی موقعیتهای بهتر را بدهیم، چه زمانی این اتفاق می افتد؟ وقتیکه،

 باور کنیم که موقعیتهای بهتری نیز هست و دنیا به این محیط امن ختم نمی شود.
 باور کنیم که به ما داده میشود.

 

همه چیز به شکل فکر ما به زندگی مربوط است، زمانیکه باور میکنید که ” هست ” و ” داده میشود ” جهان به خدمت شما در می آید، جهان شما را بوسیله افراد و اتفاقاتی که در تصورتان هم نمی گنجد با محیطی بزرگتر و زیباتر از آنچه به آن عادت کرده بودید آشنا می کند، اما نکته اینجاست که این اتفاق برای همه رخ نمیدهد تنها کسانی که بهای آنرا میپردازند استحقاق روبرو شدن با زندگی بهتر را دارند.

به زمان بندی خداوند اعتماد کنید؛

همه چیز در این جهان پهناور بر اساس ارتعاشات شکل گرفته است، تمام روابط، موفقیت ها، شغل و چیزهایی که اکنون در زندگیتان دارید روزی در قالب یک فکر و آرزو بوده اند و انرژی خلق آنها از ذهن شما تامین شده است، در این میان گاهی انسان در راه رسیدن به خواسته هایش عجله میکند و باورش بر این است که دیر شده است باید سریع به خواسته ام برسم و مداوم زمان را چک میکند.

این را در نظر بگیرید که ریشه عجله از ترس از نرسیدن است و ارتعاش ترس نتیجه اش انتظار بیشتر و گاهی عدم دستیابی به خواسته است، سوالاتی این چنین که،
🔹پس کی ازدواج میکنم؟
🔹پس کی پولدار میشوم؟
🔹پس کی به شغل مورد علاقه ام میرسم؟
🔹پس کی بیماریم درمان میشود؟
🔹پس کی ترفیع میگیرم؟
🔹پس کی به کشور آرزوهایم سفر میکنم؟

به معنی این است که شما دقیقا خلاف خواسته خویش در حرکتید، وقتی میگویید پس کی؟ یعنی شما در حال تمرکز بر نداشتن خواسته تان هستید و احساس نیاز میکنید و اتفاقی که می افتد این است که جهان از جنس ارتعاش تان را به شما باز می گرداند یعنی احساس نیاز بیشتر، آنگاه که میگوییم برداشته هایتان تمرکز کنید، احساسات مثبت را تجربه کنید، آرزوهایتان را تجسم کنید، شکرگزار باشید، از همین که هستید از همین که دارید لذت ببرید تا اتفاقات خوب خلق شوند بابت این است که تمام تمرکز خویش را از ناخواسته ها برداشته و بر چیزهایی بگذارید که میخواهید، نگران نباشید در زمان بندی خداوند هیچ تاخیری وجود ندارد به سیستم کائنات اعتماد کنید.

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟