از تکنیک تنفس غافل نشوید

تنفس یکی از نعمت های بزرگ الهی است که هر لحظه حیات و زندگی به همه وجود ما می بخشد.
“خداوند از نفس خود در ما دمید و این یعنی هر لحظه تو در آغوش پروردگار هستی”
عشقی که هر دم به تو جان می بخشد
پس از نفس های خود شکر گزاری کنید
هر گاه که دچار نگرانی و استرس شدی تنها نفسهایت را به عمق درونت هدایت کن
تکنیک تنفس یکی از قویترین راهکارهایی ست که امروزه پزشکان و روانپزشکان برای مداوا از آن استفاده می کنند.
تنفسهای عمیق کارایی مغز را افزایش میدهد
تنفسهای عمیق، صبر را ارمغان می دهد
تنفسهای عمیق آرامش را ارمغان می دهد
تنفسهای عمیق به خودشناسی و بصیرت درون، تو را نوید می دهد
پس دوست من ، توصیه میکنم در هر شرایط و احوالی که هستی حتما از این تکنیک استفاده کنی
قطعا داشتن آرامش بستری ست برای جذب های بزرگ
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟