الگوهای مثبت + را پیدا کنید

یکی از موارد چالش برانگیزی که اکثر افراد در مسیر تمرینات قانون جذب و یا بعضا در روند عادی زندگی با آن مواجه میشوند این موضوع است که چه راه موثر و ماندگارتری وجود دارد که می توان با آن به باورهای صحیح دست یافت و جواب این است، در هر موردی که در حال تلاش برای رسیدن به خواسته تان هستید می توانید الگوهایی را پیدا کنید که مصداق زنده و واقعی برای رساندن شما به این باور است که “میشود”، یعنی وقتیکه خواسته ای در وجودتان شکل میگیرد و ذهن منفی نگر، چموش، ایراد گیر مدام میگوید،

🔹نمیشود.
🔹نمیتوانی.
🔹محال ممکن است.
🔹دیر شده است.
🔹شرایط رسیدن را نداری.

و هزاران هزار دلیل دیگری که خودتان به آن واقف هستید، به جای تایید این باورهای اشتباه و محدود کننده سریع بدنبال الگوهایی بگردید که در شرایط شما و حتی بدتر از شما بودند و به موفقیت دست پیدا کردند و این مورد می تواند در مورد مساله ازدواج کردن باشد، در مورد پرداخت بدهکاریها و رسیدن به شرایط مالی عالی باشد ، می تواند در مورد غلبه بر یک بیماری روحی و یا جسمی و دستیابی به سلامتی باشد و یا هر مورد دیگری که الان شما با آن درگیر هستید، به این نکته توجه کنید که برای تغییر باورها باید خیلی تلاش کنید، مدام الگوهایی را پیدا کنید که باورهای اشتباه قبلی شما را خرد کنند، مدام جملات تاکیدی مطابق با خواسته هایتان را تکرار کنید و این نتایج نیاز به وقت گذاشتن، نیاز به متعهد بودن، نیاز به ایمان داشتن به اینکه می شود و امکان دارد، اگر دیگران توانستند پس من نیز می توانم، چرا که نه سیستم مغزی افراد موفق، نه خدای آنها و نه جهانی که در آن زندگی میکنند با من متفاوت است پس من هم می توانم.

دوباره تکرار میکنم “فکر” خیلی با “باور” متفاوت است، گاهی شما فکر می کنید که لایق بهترینها هستید اما عمق درونتان میگوید تو لیاقت آن رابطه، آن شغل، آن مقدار درآمد را نداری و دلیل اینهمه تاکید که هر روز روی باورهایتان کار کنید همین است، به عبارتی شما زمانی می توانید ادعا کنید که من باورم در مورد این مورد خاص تغییر کرد که نتایج حاصل شود، نتایج اکنون شما ثابت کننده تغییر باورهای شماست، پس کمی بیشتر تلاش کنید، کمی بیشتر با خودتان با خدای خودتان صادق باشید و هر روز و هر لحظه تمرین کنید تا به نتایج دلخواهی که دوست دارید دست پیدا کنید.

 

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟