۱-شما اتفاقات خوب یا بد را براساس تفکراتتان تجربه می کنید.

۲-شما با فکر کردن به چیزی آن را به سمت خود جذب می کنید، حتی اگر آن را نخواهید.

۳-هر چه بیشتر بر روی مسئله ای تمرکز کنید، قویتر می گردد.

۴-بهتر است به احساسات خود اعتماد کنید تا آن که بیش از حد به تصمیماتتان فکر کنید.

۵-شما با تفکر مثبت خود می توانید باعث گردید اتفاقات خوب با سرعت بیشتری برایتان رقم خورد.

۶-برای ایجاد یک تغییر، باید به مسائل آن گونه که آرزو دارید باشند، بنگرید نه آن گونه که در واقع هستند.

۷-شما می توانید قدرت مغناطیسی جذب اتفاقات خوب خود را با اختصاص دادن زمان روزانه به “افکار قدرتمند” افزایش دهید.

۸-موفقیت یک منبع تمام نشدنی است. هرکس می تواند از آن بهره برد.

۹-به خودتان اجازه ندهید در ناامیدی ها غرق شوید.

۱۰-از تماشای برنامه های تلویزیونی همانند جنایت و بیماری که انرژی های منفی را به شما منتقل می کنند، اجتناب کنید.

۱۱-بدانید اگر روابط تان با دیگران بد است، تنها خودتان موجب آن گشته اید.

۱۲-قانون زندگی٬ قانون باورهاست.

۱۳- بزرگترین راز زندگی، قانون جذب است.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟