وقتی شما انتظار یک رابطه عاشقانه دارید باید مواردهای زیررا در نظر بگیرید 

چقدر خودتان را دوست دارید و به خودتان عشق می‌ورزید ؟
اگر شما خودتان را دوست داشته باشید دیگران هم شما را دوست خواهند داشت وقتی به خودتان مهر نمی‌ورزید نمیتوان انتظار داشت دیگران به شما مهر بورزند
چقدر برای یک رابطه عاشقانه آماده هستید ؟
چقدر برای این رابطه زمان دارید و حاضرید برایش وقت بگذارید؟
چقدر قانون خلع را رعایت کرده اید؟
چقدر خودتان را لایق یک رابطه عاشقانه میدانید؟
چقدر به روابط موفق توجه می‌کنید و این روابط را از درون تحسین میکنید؟
چقدر بر روی باورهای خود ،کار کرده اید ؟
چقدر نسبت به این امر متعهد هستید؟
چقدر آن چیزهایی که دوست دارید از این رابطه دریافت کنید را خودتان می‌بخشید و انجام میدهید؟
چقدر رها هستید ؟
عشق مانند یک نهال است و‌هر روز باید به آب داد و این نهال نور میخواهد اگر در یک رابطه عاشقانه توجه و عشق نباشد نهال رشد نخواهد کرد
وقتی پاسخ این سوال ها را از درون خود و صادقانه جوابگو باشید متوجه خواهید شد که چقدر به یک رابطه عاشقانه نزدیک هستید
پاسخ هر چیزی را از تنها از درون خود میتوان جستجو کرد
 
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟