جهان اثبات کننده باورهای شماست؛

سیستم جهان هستی به گونه ایست که ثابت کننده باورهای شما به خودتان است، به عبارتی هر آنچه میبینید واقعیت جهان نیست، واقعیت درحقیقت انعکاس باورهای شماست، زمانیکه باور دارید جهان سرشار از فقر است و اوضاع اقتصادی نامناسبی در جهان حکمفرماست بی شک جهان شما را با شرایطی روبرو خواهد کرد که این واقعیت به شما ثابت شود و در پی آن باورتان بیشتر تقویت میشود که صدالبته فقر و بی پولی بیداد میکند و هر روز اوضاع اقتصادی شما نامناسبتر میشود، بدهکارتر میشوید، حقتان پایمال میشود، ممکن است تصادف کنید و هزینه بالایی را بابت این سانحه بپردازید و یا افرادی وارد زندگیتان شوند که کلاهبردار باشند.

 

همین طور اگر باورهای نامناسبی راجع به روابط داشته باشید ممکن است در رابطه با همسرتان دچار مشکل شوید و یا با فرد نامناسبی وارد رابطه شوید و یا افراد زیادی را ببینید که مشکلات خانوادگی دارند زیرا شما در مدار روابط بد قرار دارید و جهان شما را با این شرایط روبرو میکند زیرا وظیفه جهان ثابت کردن باورهای شما به خودتان است.

بنابراین دقت کنید…اگر جایی از زندگیتان دچار مشکلاتی هستید که مدام یک الگوی نامناسب تکرار میشود از خودتان بپرسید چه باورهای نامناسبی منجر به تکرار این اتفاق شده است، آنها را پیدا کنید و سپس باور صحیح را جایگزین کنید، آن را با جملات تاکیدی و پیدا نمودن الگوهای مناسبی که باور صحیح را تایید میکند تکرار کنید چراکه تکرار وتکرار و تکرار ،راز موفقیت انسانهای متعهد است

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟