✨خودت را باور کن تا جهان باورت کند؛

وقتی گام در مسیر زندگی گذاشتی باید بدانی که هرگز به عقب برنگردی همواره به جلو نگاه کن و قدمتهایت را با امید بردار.
🔹ممکن است مشکلاتت زیاد باشد.
🔹ممکن است دیگران درکت نکنند.
🔹ممکن است احساس تنهایی کنی.
🔹ممکن است آرزوهای زیادی داشته باشی.
اما تو حرکت کن و هرگز فراموش نکن که،
🔹تو بی اندازه قدرتمندی هستی
🔹تو بی اندازه ارزشمند هستی
🔹تو بی اندازه لایق هستی
و قدرتی در رسیدن به اهدافت حامی توست که لایزال و بی انتهاست ، کسی عاشق توست که عشقش وجودت را به جای تمامی عشق های دنیا پر می کند و آن قدرت ” خداست”، خودت را باور کن منتظر هیچ چیز و هیچ کسی نمان فقط حرکت کن هر روز مهربانتر از دیروز ، هر روز با اشتیاقتر، شادتر، هدفمندتر ، در این لحظه تمام آنچه برای رسیدن به زیباترین زندگی نیاز داری را در وجودت داری، از ابتدا داشتی اما از وقتی از خودت دور شدی ، از وقتی تکیه ات را از پروردگارت برداشتی، از وقتی خودت را پایبند شرایط کردی از یاد بردی که همه چیز داری و میتوانی به هر آنچه میخواهی برسی.
پس روی ذهنت کار کن، باامید اهدافت را دنبال کن، بزرگ بخواه، بزرگ فکر کن، خودت را باارزش ترین مخلوق خداوند بدان، به خودت احترام بگذار و بدان که هیچ کسی جز خودت لایق داشتن آرزوی تو نیست.
  بقلم نسرین آگنج
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟