رویا یکی از مقدس ترین کلمات زندگیست. جهان هر کدام از ما بر اساس رویاهایمان شکل می گیرد. رویاها زمانی که زنده اند روح انسان سرشار از امید میشود.

آنگاه که با قدرت میگویی من به آرزو و رویای خود میرسم، یعنی من به قدرت اراده خویش ایمان دارم. من به بزرگی پروردگارم ایمان دارم، یعنی من لایق آرزوی خویش هستم.

رویاهایتان را هرگز فراموش نکنید، آنها را هر روز مرور کنید، بارها به خودتان بگویید که،

  • من به هدفم میرسم
  • من میتوانم
  • من باور دارم که خداوند کنار من است
  • من به قدرت خود ایمان دارم
هدفتان را واضح مشخص کنید، آنرا در ذهنتان با تمام جزئیات به تصویر بکشید

هدفتان را واضح مشخص کنید، آنرا در ذهنتان با تمام جزئیات به تصویر بکشید

هدف و داشتن رویاهای بزرگ در زندگی هر انسانی مقدس است. هر انسانی می بایست مانند عقابی که در فراز آسمان مغرورانه پرواز میکند با چشمانی تیز به هدف و رویای نهایی خویش خیره شوید.

به جایی که آرزویش را دارید متمرکز شوید، هرگز اهمیتی ندارد که رویا و آرزویتان به چه اندازه غیر واقعی به نظر می رسد. آنچه که فاصله بین واقعیت و آرزوی شما را پر میکند در دو کلمه خلاصه میشود.

لازم است هدفتان را باور کنید، باور داشته باشید که به هدفم میرسم زیرا

  • من توانایی اش را دارم
  • من لیاقتش را دارم
  • زیرا دستانی قدرتمند به کمک من می آید
  • و من فرمانروای جهان خویش هستم.

و سپس گام اول را بردارید، حرکت کنید، بگذارید کائنات با حرکت شما پیغام پذیرش خواسته تان را دریافت کند.

زمانی که تلاش می کنید یعنی من در مسیر خواسته ام هستم و سرانجام به آرزوی قلبیتان میرسید.
به قلم نسرین آگنج 🖌

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟