هیچ عشقی تاثیرگذارتر از عشق یک انسان به خویش نیست، بسیار مهم است که در طول روز چه گفتگوهای درونی با خود دارید، اگر مدام خودتان را بابت اشتباهات گذشته شماتت می کنید، اگر از دیدن چهره خود جلوی آینه نهایت لذت را نمی برید یعنی شما عاشق خودتان نیستید، اگر به محض اینکه یک خطا انجام میدهید خودتان را با کلماتی نامناسب تحقیر می کنید یعنی شما در حال سرکوب کردن عزت نفس خود هستید.
رفتار شما با خودتان بسیار مهمتر از رفتار دیگران با شماست، سعی کنید همواره خودتان را فردی ارزشمند، محترم و شایسته بهترینها بدانید، سعی کنید همیشه بدنبال نکاتی در خود بگردید که باعث تحسین و افتخار شما نسبت به خویش باشد، درون شما نیاز شدیدی به تایید و تشویش شما دارد و همین تاییدهای درونی است که انگیزه، شادی و امید به حرکت را در شما بیدار می کند.
به قلم نسرین آگنج 🖌
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟