قانون انتظار؛

افراد بیشماری در طول زندگی دائما منتظر آمدن اتفاقات ناگوار هستند، آنها سخت کار می کنند و پول ذخیره می کنند برای روزهای سخت نه برای روزهای خوشی و شادی، آنها در تلاش اند تا شرایط زندگی خویش را بهبود بخشند نه برای لذت بردن بیشتر از زندگی که برای مقابله با شرایط سخت آینده زیرا معتقد اند زندگی هر روز سختر و مشکلات هر روز بیشتر میشود.
انتظار شرایط بد را داشتن نتیجه ای جز اتفاقات بد نخواهد داشت زیرا فرکانس ارسالی شما به کائنات در جهت منفی است و بازخورد منفی پاسخ فرکانس شما از سوی کائنات است، همواره میل به اتفاقات بی نظیر و زیبا را در خود بپرورانید، هر روز به شوق رویارویی با اتفاقی زیبا چشم بگشایید و هر لحظه خود را برای رویدادی شگفت انگیز و شادی بخش آماده کنید.
یادتان باشد کائنات به ارتعاشات شما پاسخ می دهد و انتظار هر چیز را بکشید همان به سمتتان جذب خواهد شد
به قلم نسرین آگنج
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟