فاصله دنیایی که الان در آن زندگی میکنید با دنیایی که دوست دارید در آن باشید تنها آن چیزهایی است که در ذهن شما نقش بسته است
ذهن خود را مانند یک بوم نقاشی سفید در نظر بگیرید و‌ آنچه دوست دارید در آن به تصویر بکشید هر رنگ و شکلی که دوست دارید
اگر دوست دارید یک قهرمان باشید خود را در سکوی قهرمانی ببینید
اگر دوست دارید در پیشه ای خاص موفق و کارآمد باشید خود را در لباس آن پیشه ببینید
اگر دوست دارید یک بیلیونر باشید کارهایی که یک ثروتمند بیلیونر انجام می‌دهد را ببینید
اگر دوست دارید خانواده و فرزند داشته باشید خانواده خود را ببینید
اگر دوست دارید یک موزیسین و یک هنرمند موفق باشید خود را مقابل مردم ببینید
و ….
جهان هستی، مقابل شما کاتالوگ های بسیار و زیبایی قرار داده ، انتخاب کنید و از ذهنتان به عنوان گنجینه بهره ببرید
در ذهنتان اهداف شکل می‌گیرد ،پردازش میگردد و این انرژی شما را به حرکت در می‌آورد و افکار به اجسام و یا هر آنچه می‌خواهید مبدل میگردد
هر کسی دنیای خود را میسازد در این مدینه فاضله فاصله اکنون و آنچه می‌خواهید را به حداقل برسانید
اگر میخواهید زندگیتان متحول شود باید تکنیک تجسم را به درستی بیاموزید
بقلم شیوااحمدی

w

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟