جهان هستی همواره از قوانین ثابت و بدون تغییری ساخته شده و اگر ما طبق آن عمل کنیم به خوشبختی می رسیم. نقطه عطف زندگی هر کسی زمانیست که در مسیر خواسته هایش قرار میگیرد و با تمام وجود تصمیم میگیرد که یک زندگی جدید را شروع کند.

 در این میان نیاز است “شکل فکر کردن” را تغییر دهیم و باورهای جدیدی را در ذهنمان ایجاد کنیم. چراکه باورهای قدیمی همان نتایج گذشته را به ما میدهند. تنها یک تغییر درونیست که میتواند زندگیمان را از هر جهت به سمت و سوی بهتر شدن تغییر دهد.

چه زمانی با قاطعیت وارد عمل میشویم و میتوانیم زندگیمان را زیباتر بسازیم؟
  • وقتی با ساز و کار ارتعاشی جهان هستی آشنا شویم.

کسانیکه به درک اختیار ۱۰۰ درصد روی اتفاقات زندگی خود رسیده اند وادر عمل می شوند. آنها اشتیاق سوزان جهت رسیدن به اهداف و خواسته های خویش دارند. ممکن است در میان راه دلسرد شوند و این مساله کاملا طبیعی است اما هرگز تسلیم نمی شوند. آنها پذیرفته اند و به این باور رسیده اند که من خاق زندگی خویش هستم.

اگربتوانید بین اتفاقاتی که هرروز تجربه میکنید و افکار و باورهایی که در این لحظه دارید ارتباط برقرار کنید. اگر متوجه شوید که این باور اشتباه باعث جذب این رابطه اشتباه شد پس تغییرش میدهم تا نتیجه نیز تغییر کند. اگر توجه کنید که این باور اشتباه باعث ضرر مالی و کمی درآمد من شد پس تغییرش میدهم تا نتیجه بهتری دریافت کنم.

در این لحظه به مرور به این آگاهی میرسید که همه چیز باورهای من بود و هیچ چیزی تعیین کننده نیست. پس متعهدانه تر پیش می روید. به خداوند و عدالتش ایمان بیشتری پیدا میکنید و آرام و رهاتر میشوید. خودتان را تنها احساس نمیکنید و باانگیزه بیشتری به سمت تغییر زندگی و حل مسایل پیش میروید.

به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟