سیستم جهان هستی برپایه خیر و خوشبختیست. خیر و نیکی همواره در زندگی هر انسانی جاریست اما هر کسی به میزان درک خود از قوانین جهان هستی از آن بهره مند می شود. زندگی ما مجموعه ایست از اتفاقاتی که بواسطه افکار ما شکل می گیرند. چه دیدگاهی نسبت به اتفاقت زندگیمان داریم؟ بازتاب همان را در ادامه زندگی دریافت می کنیم. جهان هستی بازتاب افکار و باورهای ماست. هیچ چیزی در زندگی تصادفی و شانسی نیست.

درهراتفاقی که در زندگیتان رخ میدهد پیامی از سوی جهان هستی نهفته است که بایستی درموردش اندیشید و آنرا پیدا کرد. گاها ما به اتفاقات زندگی مان به دید بدشانسی و یک اتفاق ناراحت کننده مینگریم. می گوییم من بدشانی هستم و زندگی به من سخت میگیرد. در حالیکه در حقیقت

C:\Users\SunByte\Desktop\photo_2021-06-02_16-48-42.jpg

آن اتفاق برایمان سرشار از خیر و برکت است.

آیا اگراحساساتمان مثبت باشد همواره اتفاقات مثبت جذب می کنیم؟

پاسخ سوال منفی است همه چیز در جهت خیر و خوشبختی ما رقم می خورد اتفاقی رخ می دهد که به نفع ما باشد خوب یا به ظاهر بد. آنگاه که در حال کار کردن روی باورهای خویش هستید و احساس خوبی نیز دارید یک اتفاق به ظاهر بد برایتان پیش می آید. در این مواقع نگران نباشید چراکه طبق سیستم کائنات باید چنین اتفاقی می افتاد تا گودالهای زندگی تان پر شود. بواسطه آن اتفاق ناراحت کننده یکسری افراد و موقعیتهایی که خلاف فرکانس جدید شماست از زندگیتان حذف و شرایط بهتری وارد میشود. اینجا باید به عملکرد سیستم کائنات برپایه خیر اعتماد کنیم و احساسمان را منفی نکنیم.

بنابراین وقتی روی باورهایتان کار می کنید و با یک اتفاق به ظاهر ناخوشایند مواجه میشوید به جای ناامیدی و شکایت کردن از خداوند، ایمانتان را حفظ کنید. مطمئن باشید آن حالت بهترین اتفاقی بود که آمد تا شما را به هدفتان نزدیک تر کند.

این باور که هر اتفاقی رخ میدهد بی شک به نفع من است راه ورود اتفاقات عالی را به زندگی می گشاید. ما باید به خداوند اعتماد کنیم که همواره راهگشای ماست. خداوندی که از عشق است و بهترینها را وارد زندگیمان میکند. تنها کافیست خودمان را با سیستم کائنات هماهنگ کنیم.

به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟