شروع میکنم؛

امروز شروع میکنم عشق ورزیدن را،
محبت کردن را،
توکل کردن را،
و امید بخشیدن را🌺
من امسالم را با امید به آمدن روزهای زیباتری از سوی پروردگارم، بی نظیر خواهم ساخت🌷
و خود را به عنوان انسانی شگفت انگیز بیشتر خواهم شناخت، کسی که برای تحقق آرزوهایش تنها به خویش و خداوند متکیست،
من دنیای زیباتری خواهم ساخت،
با رفتارهایم،
با کلامم،
و با اندیشه ها و باورهای مثبتم به دیگران خواهم آموخت که جهانت بی اندازه زیباست و تنها کافیست دیدگاه بهتری به همه چیز داشته باشیم.
من خوشبختی ام را از تو دارم❣️
و گامهایم را در مسیر پیروزی بر میدارم و نه شکست و ناامیدی…
بابت اینکه مرا لایق دیدن این بهار🌸🌸🌸 دانستی هزاران بار سپاسگزارم…
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟