پایه و اساس جذبهای مثبت چیست؟

ما هر لحظه در حال جذبهایی هماهنگ با ارتعاشات فکری غالب خود هستیم، نیازی نیست از فرآیند جذب آگاه باشیم، گاهی یک فرد موفق به سبب باورهای صحیحی که از کودکی در او ایجاد شده است ناآگاهانه ارتعاشاتی مثبت به جهان میفرستد و بواسطه آن ارتعاشات در مسیر موفقیت قرار میگیرد.

با اینحال برای رسیدن به خواسته هایتان بایستی یک اصل را از ابتدا رعایت کنید ” قبل از هر چیز با خودتان به هماهنگی برسید ” ، مهم نیست خواسته درونیتان رسیدن به شغل عالی، دستیابی به یک رابطه عاشقانه، بدست آوردن سلامتی ، قبولی در یک آزمون و … باشد چیزی که در اولویت است احساس خوب نسبت به خویشتن است، زمانیکه

🔹رابطه خوبی با خودتان برقرار میکنید.
🔹خودتان را تحسین میکنید.
🔹حس ارزشمندی را از درون تجربه میکنید.
🔹به صفات مثبت خویش توجه میکنید.

یعنی با خودتان در هماهنگی هستید و خودتان را لایق رسیدن به خواسته هایتان می دانید و نتیجه این هماهنگی خودش را در جذب فردی که او نیز با خودش در هماهنگی هست نشان میدهد، نتیجه اش را در جذب شغلی هماهنگ با حس ارزشمندی شما نشان میدهد، نتیجه اش را در جایگزین شدن سلولهای سالم بدن با سلولهای معیوب نشان میدهد چرا که در یک بدن شاد و سرشار از آرامش بیماری دوام نمی آورد، این را باور کنید که اگر تنها بتوانید خودتان را با خودتان هماهنگ کنید جهان همه آنچه را که بخواهید برایتان فراهم میکند، جهان همواره در خدمت افرادی است که اصول صحیح درخواست کردن را فراگرفته اند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟