اکثر افراد با وجود تلاشهای زیادی که در زندگی میکنند نتایج خوبی بدست نمی آورند. همه ما در برحه ای از زندگی برای هدفمان تلاش کرده ایم اما به نتیجه نرسیدیم. درواقع همچنان اوضاع بدتر، روابط نامناسبتر، ضرر و زیان های سنگین و بیماری های بیشتری را جذب کرده ایم.

چرا این اتفاق می افتد؟ چرا هر چقدر در یک رابطه انرژی می‌گذاریم آن رابطه با مشکلات بیشتری پیش میرود؟ و این روند را همه ما در موارد زیادی از زندگیمان مشاهده کرده ایم. آگاهی از اینکه چطور اتفاقات زندگی در حال شکل گیری است و ما چه نقشی در شکل گیری این اتفاقات داریم بسیار مهم است.

 C:\Users\SunByte\Desktop\photo_2021-06-07_17-12-13.jpg

رسیدن به خواسته ها ارتباط مستقیمی با سطح فرکانس های درونی ما دارد

مشکل از اینجا شروع میشود که ما میخواهیم همه خواسته هایمان را با بعد فیزیکی بدست آوریم در حالیکه ما یک موجود ارتعاشی هستیم.  باورهای ما هستند که اتفاقات زندگیمان را رقم می زنند. جهان هستی به فیزیک ما کاری ندارد و به ارتعاش ما پاسخ میدهد.

مهم نیست چقدر زیبا هستیم، مهم نیست چقدر ثروتمند هستیم یا در این لحظه از بدن سالمی برخورداریم یا بیمار شده ایم.

  • اما خیلی مهم است که چه باوری درباره زیبایی و لیاقت خود در مورد روابط با دیگران داریم.
  • اما خیلی مهم است که در اوج مشکلات مالی به فراوانی و نعمتهایمان توجه میکنیم. خودمان را توانگر میدانیم یا بر بدبختی ها متمرکز شده ایم.
  • اما خیلی مهم است که با وجود بدن بیمارمان شب و روز به آن درد توجه میکنیم. هر روز درباره اش صحبت میکنیم یا باور داریم هرروز در حال بهبودی هستیم و خداوند شفا دهنده هست.

اگر طبق سیستم ارتعاشات هماهنگ با آنچه میخواهید بفرستید دیگر مهم نیست چه خواسته ای دارید. بهتر از چیزی که تصورش را میکنید به زندگیتان دعوت میشود.

به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟