تمام روابطی که شما تجربه میکنید در دایره مداری است که اکنون در آن قرار دارید ، اگر باورهای مناسبی نسبت به روابط با دیگران داشته باشید افرادی وارد زندگیتان میشوند که به شما احساس عشق بیشتری می بخشند و اگر باورهایتان در زمینه روابط منفی باشد افرادی را به زندگیتان جذب خواهید کرد که با رفتارهای نامناسبشان باعث اذیت و آزار شما می شوند، بنابراین،
🔰 به جای تلاش در جهت تغییر رفتار دیگران که اینگونه رفتار کن تا من حس بهتری داشته باشم.
🔰 به جای نگران بودن از اینکه چطور فرد مناسبی را به زندگیم جذب کنم.
🔰 به جای احساس رنجش و مرور خاطرات گذشته و احساس نیاز در جهت جذب یک رابطه عاشقانه.
✔️ بیاییم مشکل را از درون خودمان حل کنیم، اگر روابط ما تحت تاثیر باورهای ماست پس تغییر خودمان خیلی راحت تر از تلاش برای تغییر دیگران است و ما بایستی باورهایی در زمینه روابط در خودمان ایجاد کنیم که راه ورود افراد مناسب را به زندگیمان باز کند.
🔰 یک رابطه زیبا و عاشقانه جذب هم فرکانس خود میشود ، اگر احساس افسردگی، عدم خودباوری، بی لیاقتی و …. میکنید قطعا فاصله فرکانسی زیادی با یک رابطه عاشقانه دارید.
به قلم #نسرین_آگنج
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟