چگونه روابطم را بهبود ببخشم؟

مبحث روابط نسبت به سایر موضوعات از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که وقتی کسی روابط خوبی را تجربه نکند نمیتواند احساس خوبی در خود ایجاد کند و در پس آن اتفاقات ناخوشایندی را تجربه میکند.

 

🔹چه زمانی ما میتوانیم روابطی سرشار از عشق، احترام، ارزشمندی و لذت را با دیگران تجربه کنیم؟

قدم اول برای تجربه روابط عالی در ابتدا ایجاد ارتباطی زیبا و برپایه عشق و احترام با خودمان است، اگر خودتان را فردی باارزش و دوست داشتنی ندانید، اگر هر روز بدنبال ایراد گرفتن از چهره، اندام، رفتار و خطاهای گذشته خویش باشید، اگر نتوانید بابت اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده اید خودتان را به معنای واقعی ببخشید هرگز در مدار دوست داشته شدن قرار نخواهید گرفت و احترام و عشقی نیز از سوی دیگران دریافت نخواهید کرد ، زیرا علی رغم چیزی که واقعا میخواهیم داریم با این افکار ، باور و احساسات به جهان هستی” به دفعات” اعلام میکنیم که من لیاقت روابط عالی و مملو از آرامش و شادی را ندارم و هر زمانی که،

🔹 بابت توانایی هایمان
🔹 بابت تمام صفات مثبتمان
🔹 بابت حتی کوچکترین موفقیتهایمان
🔹 بابت حضورمان در این جهان

 

سپاسگزار بودیم یعنی در حال حرکت به سمتی هستیم که با دیدگاه خداوند هم جهت است و نشانه آن احساس شوق، شادی، لذت و آرامش بیشتر است، دیدگاه خداوند به ما از موضع افتخار ، عشق، محبت و دوست داشتن است و ما باید یاد بگیریم که خودمان را با عشق نگاه کنیم، با خودمان در نهایت احترام و ارزش صحبت کنیم و فراموش نکنیم که چقدر بارزش آفریده شده ایم و تنها در این صورت است که دیگران نیز از تاثیر این فرکانس از عشق ورزیدن به ما لذت میبرند بدون اینکه ما تلاشی کنیم، بدون اینکه کاری کنیم که نظر دیگران را جلب کنیم زیرا در آن زمان ما باور کرده ایم که مهمترین فرد زندگیمان خودمان هستیم نه پدر و مادر، نه دوست ، نه فرزند و نه هیچ کسی دیگر، بیاییم عاشق❣️ خودمان باشیم.

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟