هر توجهی که از سوی شما میشود چه خوب و چه بد به صورت اتفاقاتی هم جنس با توجهتان به زندگی شما ورود پیدا میکند.

درواقع توجه کردن به هر چیزی به معنای انتخاب کردن و سفارش دادن آن در کاینات است.

جهان نمی تواند به توجهات منفی پاسخ مثبت دهد. همان گونه که وقتی کسی سعی میکند در هر موضوع به نکات مثبتش توجه کند لاجرم در زندگیش اتفاقات خوب رخ میدهد.

بنابراین وقتی میگویم ما هستیم که ۱۰۰% اتفاقات زندگیمان را تعیین میکنیم. ما هستیم که انتخابگر هستیم و قادریم از مشکلات به نفع خودمان استفاده کنیم.

بابت این است که هیچ کسی نمی تواند به جای ما فکر کند، به جای ما توجه کند، به جای ما به جهان ارتعاش ارسال کند.

تفاوتهای رفتاری که در خود نسبت به گذشته ایجاد میکنید مشخص میکند که آیا نتایج جدیدی وارد زندگیتان میشود یا خیر

نوع دیدگاه و کانون توجهمان را مدیریت کنیم

🔹با چه زاویه ای به اتفاقات روزتان نگاه میکنید؟

🔹چقدر قدردان و سپاسگزار هستید؟

🔹به چه میزان تلاش میکنید تا حالتان را خوب نگه دارید؟

🔹 چقدر به جای تمرکز بر خاطرات بد و نگرانی ها تلاش میکنید که به زیبایی های اطرافتان توجه کنید؟

تمام اینها شاید به ظاهر ساده به نظر آید اما کار راحتی نیست. ذهن عادت کرده است که از ابتدای روز به جای توجه به نکات مثبت به نکات منفی محیط اطراف توجه کند.

کنترل ورودی های ذهن یک تعهد بالا می طلبد اما نتیجه اش آرامش ، عشق، ثروت و برکت به زندگیست.

ما باید متعهد باشیم که هر کلامی را به زبان نیاوریم و هر حرفی را نشنویم.

به هر فکری اجازه ورود و جولان دادن ندهیم به هر تصویری نگاه نکنیم.

زیرا ما با کلام و صحبت کردن، با شنیدن، با دیدن ، با فکر کردن “هر لحظه” در حال فرستادن ارتعاش هستیم.

#نسرین_آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟