قانون جذب چیست؟

قانون جذب یک قانون الهی است نه انسانی
مثل قانون جاذبه و گرانش زمین مثل قانون کارما که هر لحظه در حال اجراست و قوانین الهی قابل تغییر نیستند چرا که خداوند بدون هیچ نقصی جهانش رو از روز اول مدیریت کرده و می کند.
قانون جذب قانون عشق است و هر آنچه خلاف عشق باشد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

قانون جذب میگوید: احساس خوب = اتفاق خوب

احساس خوب یعنی عشق، آرامش، رهایی، رضایتمندی، ایمان ، امید، قدردان و شاکر بودن
و احساس بد یعنی نفرت، خشم ، کینه ، شک و تردید ، حرص و طمع ، ناامیدی ، وابستگی، مقایسه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟