جهان ما جهان خوبیهاست؛
تمام انسانهایی که پا به این جهان گذاشتند انسانهایی با روح پاک هستند، آنها به منبع عشق متصلند و خداوند نیز پاک و مقدس است و هیچ بدی در او جاری نیست.
روح انسان نمی تواند بد باشد، نمیتواند از خداوند جدا شود، نمی تواند شرارت بورزد زیرا ماهیتی پاک و مملو از عشق دارد، اما نقطه مقابل روح انسان ذهن اوست، دیدگاه ذهن با دیدگاه روح در تضاد است، روح امیدوار و شاداب است اما ذهن ناامید و منفی نگر، روح دیگران را نمی رنجاند و تنها محبت می کند زیرا برای تعالی خویش به این جهان گام نهاده است آمده است تا رشد کند و به زندگی از زاویه خداوند به خلقت بنگرد اما ذهن نگران و ناسپاس است، غمگین میشود، می رنجاند و مانع از تعالی روح میشود.
همه انسانهای اطرافتان را پاک و تکه ای از خداوند بدانید، از دیگران نرنجید، روح شما همدیگر را دوست دارد اما ذهن اجازه نمیدهد، همواره روح خود را تقویت کنید، سریع ببخشید، با خداوند بیشتر در ارتباط باشید سپاسگزار و قدران باشید و روحتان را تغذیه کنید.

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟