از طریق ارتعاش با جهان سخن بگویید؛

رسیدن به هیچ خواسته ای سخت نیست اگر از بعد ارتعاشی خویش به خواسته هایتان بیندیشید خواهید دانست که ما از قبل برای رسیدن به خواسته هایی با میلیاردها تنوع به صورت مجهز به این جهان آمده ایم، زمانیکه میخواهیم آرزوهایمان را از بعد مادی با تلاش و تعداد ساعتهای بیشتری برآورده کنیم یعنی هنوز اصل وجودی خود و جهان را درک نکرده ایم ،که همه چیز ارتعاش است و ما تنها از راه ارتعاش میتوانیم خواسته هایمان را به جهان اعلام کنیم.

افکار ما احساساتمان و احساسات ما ارتعاشاتمان را شکل می دهند، اینکه تاکید می کنیم افکاری شایسته آرزوهایتان را برگزینید، اینکه به تکرار چندین باره آنها توصیه میشود بابت تثبیت احساسات نیکو و سرشار از انرژی در شماست، زمانیکه به اتفاقات زندگی حتی در اوج مشکلات از دیدگاه خداوند نگاه می کنید به مرور ارتعاشات مثبت از درون شما به کل کیهان ساطع می گردد.

دیدگاه خداوند چیست؟
🔹که ما انسانهای قدرتمندی هستیم.
🔹که ما لایق ترین موجود آفریده شده ایم.
🔹که ما توانایی حل هر مشکلی را داریم.
🔹که مشکلات مانع پیشرفت نیستند بلکه باعث رشد انسان هستند.
🔹که روند جهان رو به خیر و نیکی است و هیچ شری وجود ندارد.

زمانیکه دیدگاه تان را به سمتی هدایت می کنید که جهانتان را دوست دارید، از زندگی احساس رضایتمندی می کنید، احساس می کنید که همه چیز در مشت و ید قدرت و اختیار شماست هر آنچه بخواهید را خلق می کنید و به این باور می رسید که سختی در ذهن ماست زندگی چیزی نیست جز لذت، عشق ورزی و آسانی.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟