چرا سپاسگزاری باعث خلق اتفاقات خوب در زندگی می شود؟

سپاسگزار و قدردان بودن یکی از مشخصه های افراد موفق و پیروز است. سپاسگزار نعمت ها بودن به معنای واقعی یعنی در هر لحظه به داشته ها و نعمتهایی که از آن برخورداریم توجه کنیم. علت اینکه سپاسگزاری باعث خلق اتفاقات خوب و فزونی نعمتها میشود احساسی است که ما ادامه مطلب…

به چه میزان به تنها قدرت مطلق جهان ایمان داریم؟

زندگی تمامی ما مجموعه ای از لذت و رنج ها، شکستها و موفقیت ها و شادی و غم است. درمیان خواسته هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه آنها را خلق میکنیم دانستن اینکه به چه میزان ایمان داریم بسیار مهم است. ایمان به قدرتی برتر که نامش ” رَبِّ الْعَالَمِينَ ” ادامه مطلب…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟