فاصله بین مدارها را طی کنید

فاصله بین مدارها را طی کنید هر خواسته ای که ذهن شما شکل میگیرد به صورت یک ارتعاش در کل کیهان به جریان می افتد و در زمان مناسب در بعد مادی به واقعیت زندگیتان تبدیل میشود، اگر گاهی خواسته هایتان با تأخیر دریافت میشود بابت عدم طی کردن سیر ادامه مطلب…

نقش باور

نقش باور در شکل گیری زندگی؛ اکثر افراد زمانیکه با ناخواسته ای روبرو میشوند این واقعیت را فراموش میکنند که تمام آنچه اکنون در حال تجربه آن هستند را خودشان ایجاد کرده اند و مدام از شرایط زندگی، از خداوند، از خانواده گله و شکایت می کنند اما حقیقت این ادامه مطلب…

ابتدا باور کنید تا دریافت کنید

ابتدا باور کنید تا دریافت کنید؛ زمانیکه آرزو میکنید و عشق داشتن یک خواسته در درونتان جوانه میزند بی شک لیاقت داشتن آنرا دارید اما تنها افرادی می توانند به آن دست یابند که از این قانون طلایی آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده کنند و با خواسته خویش هم ارتعاش شوند ادامه مطلب…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟