سبد خرید شما خالی است.

دوره های آموزشی

طرح مقدماتی

۲,۱۱۶,۰۰۰ تومان

این طرح دوره مغناطیس جذب بصورت اقساط در دو نوبت می باشد ( هفت ماه دوره در دو نوبت فعال می‌شود )

با پشتیبانی ۴ ماهه

🔸️ قسط اول :

پرداخت نوبت اول شهریه در زمان ثبت نام به ازای فعال شدن چهار ماه اول دوره

🔸️ قسط دوم :

پرداخت نوبت دوم شهریه یک ماه بعد از موعد ثبت نام به ازای فعال شدن سه ماه آخر دوره

نکته مهم : چنانچه قسط دوم سر موعد خود پرداخت نگردد کد تخفیف نوبت دوم و پشتیبانی باطل و پنل غیر فعال میگردد

ولی در صورت پرداخت به موقع قسط دوم ، پشتیبانی ۳ ماه آخر دوره شارژ شده و کد تخفیف برای قسط دوم نیز فعال میشود .

🔹️ قیمت قسط اول :

2,116,000 تومان

🔹️ قیمت قسط دوم :

1,587,000 تومان