چرا زندگیم تغییری نمیکند؟

همه ما از زمانیکه صبح بیدار میشویم تا وقتی که شب به خواب میرویم مدام در حال فرستادن ارتعاش به کائنات هستیم، اکثریت وقتی تصمیم می گیرند زندگیشان را تغییر دهند و بعد از مدتی به نتیجه نمیرسند با ناامیدی میپذیرند که قدرت تغییر هیچ چیز را در زندگی ندارند، ادامه مطلب…

ارتعاش و احساس

از طریق ارتعاش با جهان سخن بگویید؛ رسیدن به هیچ خواسته ای سخت نیست اگر از بعد ارتعاشی خویش به خواسته هایتان بیندیشید خواهید دانست که ما از قبل برای رسیدن به خواسته هایی با میلیاردها تنوع به صورت مجهز به این جهان آمده ایم، زمانیکه میخواهیم آرزوهایمان را از ادامه مطلب…

جهت گیری احساس

جهت گیری صحیح احساسی؛ احساسات شما مهمترین منبع تولید کننده اتفاقات زندگی شماست، حال چیزی که شما را به سمت احساسات خوب یا بد هدایت می کند توجه شما بر موضوعی است که انتخاب کرده اید. توجه به نکات + ⬅️ احساسات + احساسات + ⬅️ ارتعاشات + ارتعاشات + ادامه مطلب…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟