آیا شما قادر به شمارش آنچه در این عالم وجود دارد ،هستید؟

آیا می‌توانید بگویید جدا از این همه بزرگی و‌کثرت چه اعضای دیگری وجود دارد که حتی هنوز کشف نشده است؟ تنها خود زمین را در نظر بگیرید که چه وسعتی دارد ،حال این تنها ذره ای کوچک از پیدایش هستی است با کمی تامل به این همه قدرت به کثرت ادامه مطلب…

قانون جذب

آنگاه که اندیشه ای از ذهن شما میگذرد درواقع ارتعاشی به کل کیهان ارسال می گردد، افکار و احساسات شما دارای ارتعاشاتی بسیار قوی هستند که در حکم درخواست شما به کائنات ارسال میشوند. هر آرزویی که در دل دارید سرشار از ارتعاشاتی است که پیام خواستن شما را به ادامه مطلب…

داستان معجزه شکرگزاری

داستان معجزه شکرگزاری درخواست های خود را با شکرگزاری و ستایش خدا آغاز کنید.قلب متشکر همواره با نیروهای خلاق جهان در ارتباط است که باعث می شود نعمت ها به سوی او سرازیر شود. بروک مردی بود که بعد از شکرگزاری زندگیش زیر و رو شد. او می گفت صورت ادامه مطلب…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟