سپاسگزار و قدردان بودن یکی از مشخصه های افراد موفق و پیروز است. سپاسگزار نعمت ها بودن به معنای واقعی یعنی در هر لحظه به داشته ها و نعمتهایی که از آن برخورداریم توجه کنیم.

علت اینکه سپاسگزاری باعث خلق اتفاقات خوب و فزونی نعمتها میشود احساسی است که ما ایجاد میشود. این شکل از توجه کردن مانع از تمرکز بر افکار منفی، اتفاقات ناراحت کننده ، ترس از نرسیدن و ناداشته ها میشود.در این میان افرادی هستند که با وجود سپاسگزاری از خداوند تغییری در زندگیشان رخ نمیدهد.

این نکته مهم است که در آن لحظه چه احساسی در شما ایجاد میشود. آیا بابت نعمتی چون حقوق ماهیانه تان، همسری که در مسیر زندگی تان قرار گرفت.آیا بابت غذایی که میخورید، سقفی که بالای سرتان دارید از خداوند تشکر کرده و احساس خوشبختی میکنید.

به چه میزان حس سپاسگزارانه دارید؟

بنابراین تاثیر سپاسگزاری به احساسی است که در شما خلق میشود و کلمات به خودی خود قدرتی ندارند. زمانیکه بابت ابتدایی ترین نعمتهای زندگیتان 

از یک هوای پاکیزه

از استشمام بوی نان تازه

از قطرات زیبای باران

از خواب آرام شبانه شروع میکنید به قدردانی از پروردگارتان احساس خوب را در درون خویش تداوم می بخشید.

فرکانس جذب نعمت ها، آرامش و اتفاقاتی را به کائنات ارسال میکنید که منجر به ایجاد احساساتی به مراتب بهتر را در شما ایجاد میکند. این روند ادامه خواهد داشت تا ضمیرناخودآگاه تان بپذیرد که شما لایق یک زندگی سراسر عشق و برکت هستید.

به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟